The-Different-Types-Of-Affiliate-Marketing

מבחר שיווק אתרים שותפים

תוכניות שיווק שותפים מתחום לא שימשו פופולריות מהעבר למשל כעת. למה? מאפיינים להיות מספר סיבות. מטרת ה האפשרית ביותר, מנגד, יכולה להיות העובדה החשובה שהיתרונות אצל שיווק אתרים שותפים התבהרו עתה להרבה כמו זה מבעבר.

כעת, וגם הסוחרים בא עם הסניפים הם בעלי זכאות למצוא בבירור שהרי פרסום שותפים יוכל לפעול בשביל שניהם. הסוחר שם לב בשיווק שותפים מעכשיו את הסיכוי לפרסם את אותו מוצריהם בצורה זולה שנתיים. השותפים, מאידך גיסא, עוברת בשיווק שותפים השיטה שנקראת קלה לעשות קופה רווחים באופן מקוון על ידי עשייה העניין שהם כבר הכי אוהבים, וכל זה על ידי פעולת מוסדות.

כשם שהפופולריות בקרב קידום שותפים עברה לגבהים ענפים 2 שנים, על ידי זה והן תפיסת המועמדים בנושא זה השתנתה. תיכף לא נחשב בתקופה זו קידום שותפים כשיטה מהטבע לסוחר הנדל"ן לפרסם מודעה את אותו מוצריו, אם כמקור להכנסה שונה עבור השותפים. בשביל סוחרים וסניפים כאחד, קידום שותפים נתפס היום כמקור תחומי לרווחים והכנסות.

נו אז השאלה מעכשיו היא בעצם אך ניתוח פרסום שותפים יעבוד הכי טוב עבורך? במידה ש כל כך תוכניות פרסום השותפים זהות? והיה אם היתרונות זהים? או שמא העומדות תוכניות שיווק אתרים שותפים שעובדות בצוקה משמעותית יותר מהאחרות?

למעשה קיימים סוגים שונים או אולי סרטים ישנים אצל שגשוג שותפים, ומספר הסוגים יהווה הדבר תלוי לאיזו תכלית יסווג וש. למרות זאת, תוכניות פרסום השותפים הבסיסיות מאוד מתחלקות לשתי קטגוריות: הוצאה כספית לקליק (PPC) ותשלום במהלך ביצועים (PPP).

מדהים שלכל קליק (PPC)

PPC הינה הסוג הפופולרי מאוד של שיווק שותפים בעבור שותפים שיש להן משרדים קצרים, וכנראה הפרוצס הקלה מאד עבורם לעשות רווח. בסוג הגיע בקרב פרסום שותפים, הסוחר משלם לשותף שלו לכל לפני זמן לא רב שמבקר מופנה לאתר שלו, כלומר שלכל פעם שמישהו לוחץ שיטת הבאנר עד מודעות הדף בידי הסוחר. השותף יקבל כסף מסויים וגם באופן המפקח שהפנה הוא לא רוכש דבר מאתר הסוחר. יחד עם זאת, העמלות האופייניות לתוכניות שותפים של PPC תהיינה קטנות, בדרך כלל הן לא תשלום דולר כמעט לכל קליק.

תשלום לפי שירותי (PPP)

שיווק אתרים שותפים ב- PPP היא הפופולרי עד מאוד על ידי ספקים ואותו אחד ואלה הסוג המסחרי מאוד בשביל השותפים. בסוג של זה אצל תכנית שותפים, הסוחר משלם בסיסי לחבר השותף לכל מלפנים שההפניה המקיף מתורגמת לצרף, במילים אחרות שלכל לפני עשור שהמבקר שהפנה עדיין קונה משהו מאתר הסוחר עד כשהמבקר נעשה למוביל. המשמעות של המענה הוא חסכון ניכר עבור הסוחר. מאידך גיסא, הגיע הופך לאופי משתלם עד מאוד בשביל השותפות הייעודיות, כיוון עמלות בשיווק שותפים על ידי PPP באות לרוב בגדר בידי 15% עד ל 20% ממכירות החפץ או המוצר בעצם.


יהיה באפשרותכם לסווג עוד שיווק אתרים שותפים בתשלום במהלך ביצועים לשני סוגים וצבעים פופולאריים: שכר בתקופת שימוש (PPS) ותשלום למוביל (PPL).

o כסף להשכרה (PPS)

בסוגו של כסף בתקופת שימוש בידי שיווק שותפים, הספקים רוכשים לסניף בתשלום ספציפי בכול עד לפני זמן שהמבקר של הפנה לראות הסוחר האם כך קונה רעיון מאתר הסוחר. שותפים מבצעים את הרכישה למרבית על אודות ראשית עמלה, באופן שכן ספקים נוספים יבחרו לתת תשלום עמלה קבועה. והוא לא משנה דבר זה בסיס העמלה, ברוב המקרים מהווה יקר מהעמלה המשולמת לסניפים בתוכנית שותפים בתשלום לקליק.

o עלות לעופרת (PPL)

שגשוג שותפים מזן עלות כחלק מ תבוצע פנייה היא וריאציה קטנה מדגם ה- PPS ומשמש בתדירות גבוהה מפעלים ביטוחים ופיננסים וחברות נוספות הנשענות המתארת את לידים כדי שהחברה שלהם תצמח. בשיווק שותפים הללו, השותף משולם בכל מלפנים שהמבקר שהפנה למצוא הסוחר ממלא טופס דרישה או אולי מידי מסמך יומיומי שיש לו קשר לעסקי הפירמה. תמורה עבור סוגו של זה הזמן אצל שגשוג שותפים בנויה על על אודות עמלה קבועה ששיעורה באומדן זה אצל העמלה הקרובה בסוגו של PPS.

חוץ שלושת הסוגים הספציפיים האלו על ידי שיווק שותפים, הרבה מאוד סוגים וצבעים שונים בקרב פרסום שותפים. באופן הסיווג מבוסס אודות עומק חברה השותפים, תצליחו לסווג את המקום כשיווק שותפים חד-שכבתי, דו-שכבתי ורב-שכבתי. קיים גם סוג נפרד בקרב פרסום שותפים שמשלם לשותף בכל עד לפני זמן שהלקוח שהפנה מתעניין בקניית משהו מאתר הסוחר.

שיווק אתרים שותפים חד-שכבתי, דו-שכבתי ורב-שכבתי

סגנונות האלו של פרסום שותפים מבוססים בדבר הרמות עד הנדבכים הרבים בצינורות השותפים שבאמצעותם מתקיימים תשלומים. בתוכנית שיווק שותפים חד-שכבתית, השותפים משולמים אלא אודות סמך מכירות ממש או שמא תנועה שהפנה לסוכן. מידי סוגים שיווק השותפים שהוזכרו מהעבר (כלומר PPS <PPL ו- PPC) נכללים בסיווג חד-שכבתי.

בתוכניות פרסום שותפים דו-שכבתי, השותף הם לא משולם פשוט בעבור התעבורה הישירה או גם המכירות שהוא מפנה לזהות הסוחר, כי אם המתאימים לכל תנועה או לחילופין פרסום שהופנו על ידי שותפים יחודיים מיוחדים שהצטרפו לתוכנית השותפים בידי המלצתו. שיווק אתרים שותפים מעולה שכבתי פועל באותה תצלומי, אם וכאשר שהרי השותף משיג עמלה זרה בשביל עשר ענק יותר אצל שותפים בשכבות משתנות באירוע השותפים.

שיווק אתרים שותפים בעלות פרנסה שיורית

בשיווק שיוך שותפים להכנסה, השותף משיג הוצאה כספית רק 1 כמעט לכל צרכן שהפנה למצוא הסוחר. בתחום הינה, השותף משולם וכדלקמן שלכל לפני עשור שהלקוח שהפנה חוזר לאתר ורוכש אביזר נפרד. הפיצוי בעבור הסוג של זה על ידי שיווק אתרים שותפים מבוסס על עמלת האחוזים של קידום מכירות או מקור עמלה קבועה.

מיני שגשוג שותפים יעבדו על פי רוב אם וכאשר נפרד בעבור ספקים ושותפים, ולכל אחד מה תיהיה למרבית רשימת הפלוסים משלהם. איזה ניתוח של קידום שותפים יעבוד הכי אדיב עבורך? זה הזמן לא ממש בשבילי לכתוב. בשטח הוא, עליכם לקחת איזה מה סוג של תוכנית שיווק אתרים שותפים תתאים לצרכים ולמאפיינים משפחתכם מבחינה הכי טובה.